Tribuutti salaiselle tiedekunnalleNykyisyyden tutkimus


Kurssilla tutkitaan juuri tällä hetkellä mieleentulevia teorioita ja sitä miltä kurssilaisista juuri nyt tuntuu. Soitellaan myös kavereille ja muille tutkijoille ja tiedustellaan heidän arviotaan tästä hetkestä. Pyritään ohittamaan ekvitemporaalinen epätarkkuusperiaate (nykyhetken tutkimustulosten nopea vanhentuminen) sekä ratkaisemaan nykyisyyden statisdynaaminen dilemma (nykyhetken samanaikainen menetys ja pysyvyys).

Projektityönä kukin osallistuja pyrkii keräämäänsä todistusaineiston avulla osoittamaan kykynsä elää nykyhetkessä 2-3h.
Ylimääräisen opintoviikon voi suorittaa heräämällä nykyisyyteen.

Huom. Nykyisyyden pitkäkestoisuuden vuoksi kurssi vaatii opiskelijalta huomattavaa panostusta.
Koska kurssin alussa esitetyt teoriat ovat säännöllisesti vanhentuneet kurssin jatkuessa, se on pitänyt toistuvasti aloittaa alusta. Nykyinen kurssi on jatkunut toistaiseksi katkeamatta ensimmäisestä järjestäytymisestään vuonna 1930 asti, eikä sinne oteta lisää osallistujia kuin luonnollisen poistuman kautta.


Ihminen työvälineenä


Kurssilla käydään läpi ihmisen luomisen teoriaa, ihmisen erilaisia käyttötapoja sekä sen energiatehokkuus- ja lujuusominaisuuksia. Ihmisen valmistukseen ja käsittelyyn annettujen valmiuksien myötä opiskelija saa pääsylipun Rolf Nevanlinna -instituuttiin, jossa opiskelija saa käyttää Rolfia assistenttien valvonnassa. Kurssin läpäisy edellyttää kykyä käyttää itseään johonkin hyödylliseen.


Johdatus mahdolliseen fysiikkaan


Käydään läpi fysikaalisten vakioiden suuruuksien vapaan muuttelun seurauksia Helsingin yliopistolle. Opiskelijoita kannustetaan kokeilemaan mm. negatiivista Planckin vakiota ja irrationaalista Avogadron lukua sekä vaihtamaan positronin ja elektronin varaukset keskenään. Lisäjännitystä saadaan poistamalla voimasta luennoitsijan kanssa erikseen sovittavia logiikan sääntöjä. Kurssin päättyessä varmistetaan että kaikki vakiot palautuvat ennalleen tai ainakin että yliopistossa on edelleen kiva opiskella.


Miehen tutkimus


Käsitellään miehen tutkimuksia, tai jos mies ei tutki mitään, niin yritetään tutkia häntä. Miehen elinympäristöä analysoidaan ja kirjataan muistiin hänen kurssin aikana aloittamansa sodat ja suorittamansa joukkomurhat sekä luetaan hänen kirjoittamansa yliopistojen opinto-oppaat. Mies on ollut viime aikoina levoton ja aseistautunut. Hänen vaatimuksestaan ennakkoilmoittautuminen kurssille on pakollista.

Huom. Edellinen kurssiryhmä on edelleen miehen panttivankeina, joten kurssilla joudutaan mahdollisesti tekemisiin viime vuoden opiskelijoiden kanssa.


Ari Heljakka 03/2003